Depresjon, skole og venner – min historie (Ida-Michelle 18 år)

Det var starten på en vanskelig tid, jeg visste lite hva depresjon...

01st aug
Foto: Ida-Michelle Pedersen